Mở cửa bằng điện thoại Smartphone, qua Bluetooth hoặc Wifi, bằng Mật mã, thẻ từ và Chìa khóa.